ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവുമോ?| Will an Indian origin man become British Prime Minister? | Know about Rishi Sunak

Rishi Sunak India

Rishi Sunak, whose resignation as the Chancellor of the exchequer triggered a series of resignations against Boris Johnson, is believed to be the contender for next UK Prime Minister.

If it happens, he will be first Indian origin man to be the Prime Minister of UK.

Know about Rishi Sunak

First elected to parliament in 2015, Sunak previously served as Chief Secretary to the Treasury, the second in command to the finance minister, overseeing public spending.

Rishi Sunak, 42, was picked by Boris Johnson and appointed Chancellor of the Exchequer – his first full cabinet position – in February 2020.

His wife, Akshata Murty, is the daughter of Indian billionaire and co-founder of IT services company Infosys, Narayana Murthy. While studying for an MBA at Stanford University, Sunak met his future wife. Murthy and Sunak were married at a two-day traditional wedding ceremony in 2009, in Bangalore. The couple have two daughters.

Rishi Sunak’s grandparents was from Punjab & had migrated to East Africa. His parents Yashvir and Usha Sunak, both Punjabis were born in colonial Kenya and Tanzania respectively. After India’s independence, both families left East Africa for Southampton in the mid-to-late 1960s. Yashvir and Usha met in Britain and married. Rishi Sunak’s father Yashwir was a doctor and his mother Usha ran a chemist shop. Rishi, the eldest of their three children, was schooled at the ancient and distinguished Winchester College. He grew up in Southampton and is a fan of Southampton Football Club. Before entering politics Rishi had worked for investment bank Goldman Sachs and a hedge fund, then co-founded an investment firm.

Variously described as ‘Dishy Rishi’, ‘Britain’s economic Jedi’ and ‘the next Prime Minister of Great Britain and Northern Ireland’, unlike most politicians, ‘Brand Rishi’ has embraced Instagram. Now he has over 158K followers

  • Achuthan Nair Fathers Day

    ഡ്രൈവറായിരുന്ന അച്ഛന് 84–ാം വയസില്‍ മക്കളുടെ സമ്മാനം, അച്ഛൻ ആദ്യം ഓടിച്ച കാര്‍…

  • Kannur International Airport in trouble

    കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ചിറകരിയുന്നോ?

  • CBSE Results - Thiruvananthapuram tops in India

    തിരുവനന്തപുരത്തിന് അഭിമാനനിമിഷം… തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് | CBSE Class 12 Results – Thiruvananthapuram Region Tops in India

Share Post

More Posts

Bridal Stories