വിശാഖ് നായർ വിവാഹിതനാവുന്നു | Vishak Nair is getting married

Vishak Nair is getting married

‘ആനന്ദ”ആനന്ദ’ത്തിലെ കുപ്പി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് എത്തിയ നടൻ വിശാഖ് നായർ വിവാഹിതനാവുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പ്രതിശ്രുത വധുവിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് വിശാഖ് വിവാഹ കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജയപ്രിയ നായർ ആണ് വിശാഖിന്റെ ജീവിതസഖിയാകുന്നത്.

Vishak Nair is getting married

Vishak Nair is getting married

Vishak Nair is getting married

Vishak Nair in the movie “Aanandam”

Share Post

More Posts

Bridal Stories