ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മൂവാറ്റുപുഴ മണ്ണൂർ സ്വദേശി സൂരജ് ബെൻ …Sooraj Ben topper (IFS) examination 2020

Sooraj Ben ,Sooraj Ben KRtopper in the Indian Forest Service (IFS) examination 2020

സൂരജിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ….

Sooraj Ben ,Sooraj Ben KRtopper  in the Indian Forest Service (IFS) examination 2020

സൂരജിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Sooraj Ben KR, from Mannur in Muvattupuzha, Kerala is the topper in the Indian Forest Service (IFS) examination 2020 held by Union Public Service Commission (UPSC).

Sooraj is currently an officer at Indian Ordnance Factories Service. He emerged a topper in his third attempt.Sooraj is the younger son of K P Rajan, a retired government school headmaster, and K Bindu

Share Post

More Posts

Bridal Stories