സഞ്ജുവും ഭാര്യയും – Sanju Samson & wife Charulatha off to Trinidad and Tobago…

Sanju Samson & wife

ട്രിനാഡാഡ് ആൻഡ് ടുബാ​ഗോയുടെ ആസ്ഥാനമായ പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സഞ്ജുവും ഭാര്യയും. ക്യൂൻസ് പാർക്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മത്സരം.

  • പത്മശ്രി പുരസ്കാരത്തിളക്കത്തില്‍  കണ്ണൂർ…

  • Bengaluru- Mysuru Expressway

    The new Bengaluru- Mysuru Expressway

  • Collector Ernakulam N S K Umesh

    N.S.K. Umesh takes charge as District Collector Ernakulam 

Share Post

More Posts

Bridal Stories