സഞ്ജുവും ഭാര്യയും – Sanju Samson & wife Charulatha off to Trinidad and Tobago…

Sanju Samson & wife

ട്രിനാഡാഡ് ആൻഡ് ടുബാ​ഗോയുടെ ആസ്ഥാനമായ പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സഞ്ജുവും ഭാര്യയും. ക്യൂൻസ് പാർക്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മത്സരം.

  • Achuthan Nair Fathers Day

    ഡ്രൈവറായിരുന്ന അച്ഛന് 84–ാം വയസില്‍ മക്കളുടെ സമ്മാനം, അച്ഛൻ ആദ്യം ഓടിച്ച കാര്‍…

  • Kannur International Airport in trouble

    കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ചിറകരിയുന്നോ?

  • CBSE Results - Thiruvananthapuram tops in India

    തിരുവനന്തപുരത്തിന് അഭിമാനനിമിഷം… തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് | CBSE Class 12 Results – Thiruvananthapuram Region Tops in India

Share Post

More Posts

Bridal Stories