2022 വർഷത്തെ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു | Public holidays 2022 -Kerala

Public Holidays Kerala 2022

അടുത്ത വർഷത്തെ (2022) പൊതു അവധികളും നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള അവധികളും മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകരിച്ചു. അവധികളിൽ ആറെണ്ണം ഞായറാഴ്ചയും മൂന്നെണ്ണം രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയുമാണ്.

2022 Public Holidays- Kerala- അവധിദിനങ്ങൾ

ജനുവരി

 • റിപ്പബ്ലിക് ദിനം – ജനുവരി 26- ബുധൻ

മാർച്ച്

 • ശിവരാത്രി – മാർച്ച് ഒന്ന്- ചൊവ്വ

ഏപ്രിൽ

 • പെസഹ വ്യാഴാം/ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ജയന്തി- ഏപ്രിൽ 14- വ്യാഴം
 • ദുഃഖവെള്ളി/വിഷു- ഏപ്രിൽ 15- വെള്ളി

മേയ്

 • ഈദുൽ ഫിത്ർ*- മേയ്- രണ്ട്- തിങ്കൾ

ജൂലൈ

 • കർക്കടക വാവ് – ജൂലൈ 28- വ്യാഴം

ഓഗസ്റ്റ്

 • മുഹർറം*- ഓഗസ്റ്റ് എട്ട്- തിങ്കൾ
 • സ്വാതന്ത്ര്യദിനം- ഓഗസ്റ്റ് 15- തിങ്കൾ
 • ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി- ഓഗസ്റ്റ് 18- വ്യാഴം

സെപ്തംബർ

 • ഒന്നാം ഓണം- സെപ്തംബർ ഏഴ്-ബുധൻ
 • തിരുവോണം-സെപ്തംബർ എട്ട്-വ്യാഴം
 • മൂന്നാം ഓണം-സെപ്തംബർ ഒമ്പത്-വെള്ളി
 • ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി- സെപ്തംബർ 21-ബുധൻ

ഒക്ടോബർ

 • മഹാനവമി-ഒക്ടോബർ നാല്- വ്യാഴം
 • വിജയദശമി-ഒക്ടോബർ അഞ്ച്-വെള്ളി
 • ദീപാവലി-ഒക്ടോബർ 24-തിങ്കൾ

ഞായറാഴ്ചയിലെഅവധിദിനങ്ങൾ

മന്നം ജയന്തി-ജനുവരി രണ്ട്, ഈസ്റ്റർ – ഏപ്രിൽ 17, മെയ് ദിനം- മേയ് ഒന്ന്, അയ്യൻ കാളി ജയന്തി- ഓഗസ്റ്റ് 28, ,ഗാന്ധി ജയന്തി- ഒക്ടോബർ രണ്ട്, ക്രിസ്തുമസ്- ഡിസംബർ-25 എന്നീ അവധി ദിവസങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചയാണ്.

രണ്ടാംശനിയാഴ്ചയിലെഅവധിദിനങ്ങൾ

ഈദുൽ അദ്അ (ബക്രീദ്)*- ജൂലൈ ഒമ്പത്, നാലാം ഓണം / ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി- സെപ്തംബർ 10, മിലാദി ശെരീഫ് * – ഒക്ടോബർ എട്ട് എന്നീ അവധി ദിവസങ്ങൾ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയാണ്.

ഈദുൽ ഫിത്ർ, മുഹർറം, ഈദുൽ അദ്അ, മിലാദി ശെരീഫ് എന്നീ അവധി ദിനങ്ങൾ ചാന്ദ്ര ദർശനം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

നിയന്ത്രിതഅവധിദിനങ്ങൾ

 • അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ജയന്തി- മാർച്ച് മൂന്ന്-വെള്ളി: സർക്കാർ- അർദ്ധ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ നാടാർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും, നാടാർ സമുദായക്കാരായ അധ്യാപകർക്കും നിയന്ത്രിത അവധി.
 • ആവണി അവിട്ടം-ഓഗസ്റ്റ് എട്ട്-വ്യാഴം: ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് നിയന്ത്രിത അവധി
 • വിശ്വകർമ ദിനം- സെപ്തംബർ 17- ശനി: സർക്കാർ- അർദ്ധ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ വിശ്വകർമ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും, വിശ്വകർമ സമുദായക്കാരായ അധ്യാപകർക്കും നിയന്ത്രിത അവധി.

Share Post

More Posts

Bridal Stories