‘ഈ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാനും’ പാൽതു ജാൻവർ – ഓണത്തിന് തീയേറ്ററുകളിൽ

palthu Janwar

‘ഈ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാനും’ പാൽതു ജാൻവർ
ഓണത്തിന് തീയേറ്ററുകളിൽ

Starring : Basil Joseph, Indrans, Johny Antony, Dileesh Pothan, Shammy Thilakan, Sruthy Suresh, Jaya Kurup, Athira Harikumar, Thankam Mohan, Steffy Sunny, Vijayakumar, Kiran Peethambaran, Siby Thomas, Joji John.

  • പത്മശ്രി പുരസ്കാരത്തിളക്കത്തില്‍  കണ്ണൂർ…

  • Bengaluru- Mysuru Expressway

    The new Bengaluru- Mysuru Expressway

  • Collector Ernakulam N S K Umesh

    N.S.K. Umesh takes charge as District Collector Ernakulam 

Share Post

More Posts

Bridal Stories