മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ സ്പില്‍വേ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു | Mullaperiyar Dam Spill way shutters opened – Watch video

Mullaperiyar Dam Opening

മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ രണ്ടു ഷട്ടറുകൾ ആണ് തുറന്നത്. രാവിലെ മുതൽ 534 ഘനയടി ജലമാണ് മുല്ലപെരിയാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത്. 3, 4 എന്നീ ഷട്ടറുകളാണ് 0.35 മീറ്റർ ഉയർത്തുന്നത്. 2 ഷട്ടറുകളിൽ നിന്നായി 267 ഘനയടി ജലം വീതം 534 ഘനയടി ജലമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നത്.

മുല്ലപ്പെരിയാർ തുറക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ – Courtesy: Minister Roshy Augustine

Share Post

More Posts

Bridal Stories