മേഘ്നയുടെ പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ. Meghana Raj seen as princess in her latest photoshoot

Meghana Raj Sarja,Chiranjeevi Sarja

ചിരഞ്ജീവി സർജയുടെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സിനിമയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവിനെക്കുറിച്ച് മേഘ്നപങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഭർത്താവിനോടുള്ള ആദരമായാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ടും സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള പട്ടു സാരിയും ആപരമ്പരാ​ഗത ശൈലിയിലുള്ള ആഭരണങ്ങളുമൊക്കെ ധരിച്ചാണ് മേഘ്നയെഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ കാണുന്നത്.

Meghana raj, Photoshoot
Photo Courtesy: Meghana Raj Sarja

കൊട്ടാര തുല്യമായ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Photo Courtesy: Meghana Raj Sarja

തന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ പുരുഷനെ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന റാണിയായാണ് മേഘ്ന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

Taking to Instagram Meghana Raj Sarja shared a video from the photoshoot. Photos show Meghana dressed as a princess, who is painting the portrait of the man of her dreams, Chiranjeevi Sarja.

Share Post

More Posts

Bridal Stories