സൈക്കിളിൽ കറങ്ങി മഞ്ജു വാര്യർ | Manju Warrier enjoys a bicycle ride

Manju Warrier Cycle

സഹോദരൻ മധു വാര്യർക്കും കുടുംബത്തോടുമൊപ്പം അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ സൈക്കിളിൽ കറങ്ങി മഞ്ജു വാര്യർ…

സഹോദരൻ മധുവാര്യർക്കും മകൾക്കുമൊപ്പം ആലപ്പുഴയിലെ റിസോർട്ടിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുന്ന മഞ്ജുവിന്റെ വീഡിയോ.

Manju Warrier enjoys a bicycle ride with brother Madhu Warrier & family at a resort in Alappuzha.

Share Post

More Posts

Bridal Stories