ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയിൽ കേരള പൊലീസ് ടീം തുഴഞ്ഞ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ ജേതാവ്…

Champakulam Moolam Boat Race Raja Pramukhan Trophy

Kerala Police rowed “Champakulam Chundan (snakeboat)” lifted the Raja Pramukhan Trophy in the Champakulam Moolam boat race held yesterday, the first boat race of this season.

ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയിൽ കേരള പൊലീസ് ടീം തുഴഞ്ഞ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ ജേതാവ്. നടുഭാഗം രണ്ടാമതും കാരിച്ചാൽ മൂന്നാമതുമെത്തി. പമ്പയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലും ആയിരക്കണക്കിന് കാണികളെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. രണ്ടര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് വള്ളംകളി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒൻപത് സംഘങ്ങളാണ് മത്സരത്തിനെത്തിയത്. ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ വീയപുരം ചുണ്ടൻവള്ളം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി….

Champakulam Moolam Boat Race Raja Pramukhan Trophy

  • പത്മശ്രി പുരസ്കാരത്തിളക്കത്തില്‍  കണ്ണൂർ…

  • Bengaluru- Mysuru Expressway

    The new Bengaluru- Mysuru Expressway

  • Collector Ernakulam N S K Umesh

    N.S.K. Umesh takes charge as District Collector Ernakulam 

Share Post

More Posts

Bridal Stories