ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജർമ്മൻ ഗായികയുടെ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് | German Singer’s Kozhikode song in Malayalam

Cassmae sings Kozhikode song

ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജർമ്മൻ ഗായിക @cassmaeofficial ആണ് കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് പാടി മലയാളികളെ കയ്യിലെടുത്തത്. പ്രമുഖരടക്കം മലയാളത്തിൽ കമന്റുകളുമായി ഗായികയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ സജീവമാണ്.

  • പത്മശ്രി പുരസ്കാരത്തിളക്കത്തില്‍  കണ്ണൂർ…

  • Bengaluru- Mysuru Expressway

    The new Bengaluru- Mysuru Expressway

  • Collector Ernakulam N S K Umesh

    N.S.K. Umesh takes charge as District Collector Ernakulam 

Share Post

More Posts

Bridal Stories