ചന്ദുനാഥിന്റെ മകൻ നീലൻ സ്‌കൂളിലേക്ക്…

Chandunadh Family photos

പതിനെട്ടാം പടി, 12th മാൻ എന്നീ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച ചന്ദുനാഥിന്റെ മകൻ നീലൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം ഡൂൺ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ആണ് നീലന്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്.

Chandunadh with Mohanlal in the movie 12th Man
  • പത്മശ്രി പുരസ്കാരത്തിളക്കത്തില്‍  കണ്ണൂർ…

  • Bengaluru- Mysuru Expressway

    The new Bengaluru- Mysuru Expressway

  • Collector Ernakulam N S K Umesh

    N.S.K. Umesh takes charge as District Collector Ernakulam 

  • തൃശ്ശൂരിൽ താരസമ്പന്നമായി കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സിന്റെ നവരാത്രി ആഘോഷം | Kalyan Jeweller’s Star Studded Navratri celebration…

Share Post

More Posts

Bridal Stories