ജയസൂര്യയുടെ നൂറാമത്തെ സിനിമ “സണ്ണി” ആമസോൺ പ്രൈം സെപ്റ്റംബർ 23ന് റിലീസ് ചെയ്യും.

Jayasurya’s 100th film – a suspense-drama – ‘Sunny’ to be released on Amazon Prime Video, on Sept 23

Share Post

More Posts

Bridal Stories