കണ്ണൂർ കലക്ടർ വിവാഹിതനായി

Kannur Collector Wedding

കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷും മാച്ചേരിയിലെ കെ വി ശ്രുതിയും വിവാഹിതരായി… വധൂവരന്മാർക്ക് ആശംസകൾ….

Share Post

More Posts

Bridal Stories